Έτος 2065…

Η διαστημική αποστολή με σκοπό τη δημιουργία της πρώτης ανθρώπινης αυτόνομης αποικίας στον Άρη είναι γεγονός.

Εσύ θα συμμετέχεις;

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες   στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEΑΜ που προάγουν τη δημιουργικότητα  καθώς και η ενασχόλησή τους με θέματα που αφορούν στη φύση της επιστημονικής έρευνας, ηθικής της επιστήμης, φύλο και επιστήμη  κ.λ.π.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της παιχνιώδους μάθησης (game based learning) και θα υλοποιηθεί ασύγχρονα στην πλατφόρμα η-τάξη (eclass).

Εκπαιδευτικοί κλάδων σχετικών με την εκπαίδευση STEAM (Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικοί, Τεχνολόγοι, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών κ.λ.π) μπορούν να δηλώσουν ομάδες μαθητών στην διεύθυνση: http://tiny.cc/StonAri

Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν τις ομάδες των μαθητών δεν έχουν υποχρεώσεις έναντι του προγράμματος, το οποίο θα οργανωθεί εξ αποστάσεως και εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Παράταση αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 23-12-2020 στη φόρμα tiny.cc/StonAri

Ο τελικός στόχος δεν είναι να επιβαρυνθούν οι μαθητές με παραπάνω υποχρεώσεις αλλά αντίθετα να διασκεδάσουν, συμμετέχοντας σε ενδιαφέρουσες και δημιουργικές δραστηριότητες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *