Υλικό Επιμορφώσεων

Υλικό Επιμορφώσεων ΠΕ04

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε υλικό από τις επιμορφώσεις των συναδέλφων που έχουν διοργανωθεί στο ΕΚΦΕ  με βάση την ημερομηνία της επιμόρφωσης.
Το υλικό σ’ αυτή τη σελίδα είναι σημειώσεις των πειραματικών δραστηριοτήτων που επιδείχθηκαν. Μπορείτε να αναζητήσετε ξεχωριστά την κάθε δραστηριότητα στο μενού Πειράματα για μια αναλυτικότερη περιγραφή.
Δεν περιλαμβάνονται στη σελίδα αυτή  τα υποχρεωτικά πειράματα για τα οποία θα βρείτε πληροφορίες στο μενού Διδακτικό Υλικό .
Επιμόρφωση Φεβρουαρίου 2014  

  • Πειράματα Χημείας Γυμνασίου (πατήστε εδώ)
  • Πειράματα Χημεία   Λυκείου        (πατήστε εδώ)

 
Επιμόρφωση Ιουνίου 2015

  • Πειράματα Βιολογίας (πατήστε εδώ)

 
Επιμόρφωση Ιουνίου 2018

  • Μετατροπή του smartphone σε ψηφιακό μικροσκόπιο (πατήστε εδώ)
  • Πειράματα Χημείας (πατήστε εδώ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *