ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Εκτύπωση
Με τις αντιδράσεις που ακολουθούν μπορείτε να αντιληφθείτε τις κοινές ιδιότητες που εμφανίζουν όλες οι βάσεις (ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ)

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνετε 2-3 σταγόνες από τα αντιδραστήρια

1) Τα διαλύματα των βάσεων έχουν σε 25oC pH μεγαλύτερο του 7

 

Μέτρηση pH καθαριστικού τζαμιών (ΑΖΑΧ) και διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) με πεχαμετρικό χαρτί.

 

                                

(Ρίξτε από 1-2 σταγόνες AZAX σε πεχαμετρικό χαρτί και υπολογίστε το pH. Επαναλάβατε με διάλυμα ΝaΟΗ). 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:

2) Οι βάσεις αλλάζουν το χρώμα των δεικτών

 

Επίδραση διαλύματος ΝaOH  (αραιού) σε Φαινολοφθαλεϊνη  

 

 

 

Παρατήρηση:

5) Οι βάσεις αντιδρούν με οξέα και τα εξουδετερώνουν

 

Επίδραση υδροξειδίου του νατρίου σε διάλυμα Υδροχλωρικού οξέος (HCl) (παρουσία δείκτη βάμματος ηλιοτροπίου)  

ΗCl + NaOH (κόκκινο) ? NaCl (άχρωμο)) + Η2Ο  

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:
 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66130944 Επισκέπτες