Σεισμο-γράφω, μια επιμορφωτική δράση της ΠΑΝΕΚΦΕ

Η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε η Πανελλήνια Ένωση των υπευθύνων ΕΚΦΕ σας καλεί στην επιμορφωτική δράση «Σεισμο-γράφω» με σκοπό την κατασκευή και την παιδαγωγική αξιοποίηση συσκευών που καταγράφουν σεισμικές δονήσεις.

Αρχικά θα προγραμματιστεί μια συνάντηση σε πλατφόρμα εξ αποστάσεως συνεργασίας  όπου θα παρουσιαστούν ορισμένα βασικά θεωρητικά θέματα για τους σεισμούς και τα σεισμικά κύματα, η περιγραφή της κατασκευής σχολικού σεισμογράφου χαμηλού κόστους,  η διασύνδεση του στο δίκτυο  IRIS και  ιδέες για την εκπαιδευτική του αξιοποίηση τόσο στη φάση της κατασκευής του όσο και μετά την κατασκευή για τη μελέτη των σεισμικών κυμάτων.

Φόρμα Συμμετοχής: https://tinyurl.com/Seismografo Δηλώσεις μέχρι 30-01/2023

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν σημαίνει αναγκαστικά και την “υποχρέωση” της συναρμολόγησης σχολικού σεισμογράφου.  Ανάλογα με την εξοικείωση και το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού αλλά και το κόστος  υπάρχουν διάφοροι τρόποι συμμετοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1η περίπτωση (κόστος: 0 Ευρώ)
Εγκατάσταση λογισμικού jAmaseis και χρήση των ήδη online σεισμικών δεδομένων. Πέραν του θεωρητικού μέρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσδιορισμό απόστασης επικέντρου σεισμών, επίδειξη τριγωνισμού και προσδιορισμός θέσης επικέντρου, ταχύτητας διάδοσης σεισμικών κυμάτων.

2η περίπτωση: (κόστος: 5 Ευρώ)
Όπως και προηγουμένως και επιπλέον επίδειξη λειτουργίας σεισμογράφου με υλικά που ήδη υπάρχουν στο εργαστήριο + επιπλέον αγορά μερικών μαγνητών νεοδυμίου.

3η Περίπτωση: (κόστος περίπου 70 Ευρώ.)
Όπως προηγουμένως και επιπλέον κατασκευή απλού σεισμογράφου με τον ενισχυτή σε breadboard.
Χρειάζονται: μαγνήτες νεοδυμίου, Arduino, ελατήριο slinky, breadboard, υλικά ενισχυτή, ξυλοκατασκευή.

4η Περίπτωση:
Όπως προηγουμένως, με τη διαφορά ότι απαιτείται η κατασκευή πλακέτας για τον ενισχυτή (υπάρχουν διάφορες σκέψεις εδώ, αλλά θα τις δούμε στην πορεία). Είναι η πιο απαιτητική περίπτωση.

5η Περίπτωση: (κόστος: περίπου 300 Ευρώ)
Αγορά kit από το εμπόριο

Σε κάθε περίπτωση κατασκευής (περιπτώσεις 3,4,5) για την σύνδεση του σεισμογράφου στο δίκτυο IRIS απαιτείται και ηλεκτρονικός υπολογιστής (PC, laptop, Raspberry pi) ώστε τα σήματά του να είναι online.

Διευκρινίζεται ότι η συνάντηση (και τυχόν άλλες προγραμματισμένες συναντήσεις) θα είναι εκτός σχολικού ωραρίου.

Δείτε και το συννημένο έγγραφο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *