Το Πείραμα του Ερατοσθένη

Το σφαιρικό σχήμα της Γης ήταν γνωστό από την Αρχαιότητα. Αυτό όμως που είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι με τη χρήση απλών γεωμετρικών μεθόδων ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος κατάφερε να υπολογίσει το μήκος της ακτίνας της Γης το 240 π.Χ με εξαιρετική ακρίβεια (πειραματικό σφάλμα της τάξης του 10%). Το πείραμα του Ερατοσθένη το 2002 συγκατελέχθηκε στα 10 ωραιότερα πειράματα Φυσικής όλων των εποχών σύμφωνα με τους αναγνώστες του περιοδικού Physics World του Αμερικανικού Ινστιτούτου Φυσικής.

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ), διοργανώνει τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (επομένη της Εαρινής Ισημερίας), την πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2022».
Πρόκειται για συνέχεια της δράσης που διοργανώθηκε το σχολικό έτος 2018-2019 από τα Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Θεσπρωτίας, Κω και Αργολίδας.Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου συμμετέχει φέτος στην οργανωτική επιτροπή της πανελλήνιας δράσης.

Η δραστηριότητα έχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία και μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί στο μάθημα της Γεωγραφίας, της Φυσικής και των Μαθηματικών τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορεί επίσης να αποτελέσει την αφορμή για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη Φύση των Φυσικών Επιστημών. Στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν απονέμεται βεβαίωση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Στον χάρτη εικονίζονται τα σχολεία που έχουν συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής.