Εσπερίδα για την διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής στο Ξενία

Μια σημαντική εσπερίδα συνδιοργανώνεται από το Ε.Κ.Φ.Ε Ρεθύμνου στο Ρέθυμνο την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ξενία. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα πορίσματα του προγράμματος EDU4CLIMA που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε στο Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης στο Φινοκαλιά Λασιθίου που αποσκοπεί στη μεταφορά της γνώσης που παράγεται από την έρευνα για την κλιματική αλλαγή και την αέρια ρύπανση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) με αιχμή του δόρατος τον ερευνητικό σταθμό του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) προς τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση:

  1. Να αξιολογήσουν τα κλιματικά δεδομένα και να αναλύσουν το ενεργειακό ισοζύγιο της γης που αντικατοπτρίζει την κλιματική αλλαγή (π.χ., Τί σημαίνει κλιματική αλλαγή;).
  2. Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ξεκινώντας από τοπικό και φτάνοντας σε παγκόσμιο επίπεδο, στα περιβαλλοντικά, βιολογικά και κοινωνικά συστήματα (π.χ., Γιατί η αλλαγή του κλίματος έχει σημασία;).
  3. Να συγκρίνουν τις στρατηγικές μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και προσαρμογής (μακροοικονομική και μικροοικονομική) με βάση τις τρέχουσες περιβαλλοντικές, οικονομικές, πολιτικές και δεοντολογικές επιπτώσεις (π.χ., Τί μπορούμε να κάνουμε;).

Ειδικά για τους μαθητές, ένας επιπλέον στόχος είναι να μπορούν να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά αποτελέσματα από μετρήσεις στο σταθμό του Φινοκαλιά, έτσι ώστε να μπουν στο ρόλο του ερευνητή και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα, να δουν από κοντά τη δουλειά του ερευνητή και να μάθουν και για άλλα νέα επαγγέλματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή που μπορεί να αποτελέσουν το μελλοντικό τους επάγγελμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και το σταθμό του Φινοκαλιά θα βρείτε στη σελίδα: https://edu4clima.gr/

Στην παραγωγή του διδακτικού υλικού συμμετείχαν τα E.K.Φ.Ε της Κρήτης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *