ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ Εκτύπωση

Σκοπός: Εφαρμογή της υδροστατικής και ατμοσφαιρικής πίεσης στη μεταφορά των υγρών.

Θέλουμε να μεταφέρουμε νερό από ένα γεμάτο ποτήρι σε ένα άδειο δίχως να πιάσουμε τα ποτήρια. Έχουμε όμως στη διάθεσή μας ένα καλαμάκι ή ένα λεπτό γυάλινο σωλήνα. Αυτά είναι αρκετά για τη μετάγγιση.

Δείτε το video με ταχύτητα: (250kbps)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Βυθίζουμε το σωλήνα στο γεμάτο ποτήρι.
  • Κλείνουμε στη συνέχεια το άνω άκρο του και τον μεταφέρουμε μαζί με το διάλυμα που περιέχει στο άδειο ποτήρι.
  • Ελευθερώνουμε το άκρο του σωλήνα.
  • Το διάλυμα θα χυθεί στο ποτήρι.
  • Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία αυτή μερικές  φορές θα μεταφέρουμε αρκετή ποσότητα διαλύματος από το ένα ποτήρι στο άλλο.
  • Είναι όμως αδύνατο να μεταφερθεί με το τρόπο αυτό ολόκληρη η ποσότητα από το γεμάτο ποτήρι. Για να το διαπιστώσετε αυτό αφήστε λίγο νερό στο ένα ποτήρι και προσπαθήστε να το μεταφέρετε με τη παραπάνω διαδικασία.  
  • Με το τρόπο αυτό μεταφέρουμε πολύ συχνά στη χημεία ποσότητες υγρών αντιδραστηρίων από το ένα δοχείο στο άλλο.

 

ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού, στο κάτω άκρο του σωλήνα, είναι μεγαλύτερη από την υδροστατική που ασκεί η στήλη του νερού.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι αρχές της υδροστατικής πίεσης, των συγκοινωνούντων δοχείων, της ατμοσφαιρικής πίεσης βρίσκουν πάρα πολλές εφαρμογές και χρήσεις.

 

 

Διδακτική αξιοποίηση: Δ, Γ,(Υδροστατική πίεση, συγκοινωνούντα δοχεία, ατμοσφαιρική πίεση).

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66130952 Επισκέπτες