ΧΗΜΙΚΟ ΡΟΛΟΪ Εκτύπωση

Σκοπός: Να δειχθεί η επίδραση της συγκέντρωσης στη ταχύτητα αντίδρασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Στο πείραμα μελετάται η οξειδωτική δράση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) σε ιωδιούχο κάλιο (KJ), και ειδικότερα η επίδραση της συγκέντρωσης στη ταχύτητα της αντίδρασης.
H2O + 2KJ ? 2KOH + J2
  • Σε τρία ποτήρια ζέσεως των 100 ml, βάζουμε 2, 10 και 20 ml κοινού διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (3%) που έχει όμως αραιωθεί με διπλάσιο όγκο νερού.
  • Σε κάθε ποτήρι προσθέτουμε από 2 ml διαλύματος ιωδιούχου καλίου* και 2 ml διαλύματος αμύλου.
  • Σε κάθε ποτήρι συμπληρώνουμε με νερό ώστε ο τελικός όγκος του διαλύματος να γίνει 50 περίπου ml..
  • Το παραγόμενο μοριακό ιώδιο θα χρωματίσει το άμυλο μπλε. Η αλλαγή είναι απότομη και ο χρόνος της εξαρτάται από τη ποσότητα του υπεροξειδίου του υδρογόνου.

ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων προκαλεί αύξηση της ταχύτητας, γιατί αυξάνεται το ποσοστό των αποτελεσματικών κρούσεων μεταξύ των αντιδρώντων.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αύξηση της συγκέντρωσης αντιδρώντος προκαλεί αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης.

Διδακτική αξιοποίηση:   Λ , (Ταχύτητα αντίδρασης).


*Για το διάλυμα του KJ αναμιγνύουμε 1 g KJ, 94 ml νερού και 6 ml διαλύματος ΗCl 1Μ.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66130950 Επισκέπτες