ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Εκτύπωση

 

Σκοπός: Να αποδειχθεί η διαφορετική θερμική αγωγιμότητα των διαφόρων μετάλλων και να διαπιστωθεί ότι τα μέταλλα είναι πολύ καλοί αγωγοί της θερμότητας.

Δείτε το video με ταχύτητα: (43kbps),  (150kbps) (250kbps)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Σε τούβλο τοποθετούμε ένα κομμάτι θερμοσκοπικού χαρτιού και πάνω σ? αυτό ισομήκη ελάσματα από διαφορετικά μέταλλα.
  • Σημειώνουμε τη θέση κάθε ελάσματος (Fe, Cu, Al κλπ) και τοποθετούμε κάτω από το άκρο κάθε ελάσματος ένα κεράκι παραφίνης.
  • Ανάβουμε ταυτόχρονα τα κεράκια και τα αφήνουμε αναμμένα για λίγα λεπτά. (Συνήθως 5-10 λεπτά είναι ο κατάλληλος χρόνος).
  • Αφού ψυχθούν τα ελάσματα, τα απομακρύνουμε και παρατηρούμε τα μήκη της μαύρης γραμμής που έχει σχηματισθεί κάτω από κάθε έλασμα.

 

ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα μέταλλα δεν εμφανίζουν όλα την ίδια θερμική αγωγιμότητα. Όσο καλύτερος θερμικός αγωγός είναι ένα μέταλλο, τόσο πιο γρήγορα θερμαίνεται και προσβάλλει σε μεγαλύτερο βάθος το θερμογραφικό χαρτί. Έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε πια μέταλλα είναι οι καλύτεροι αγωγοί θερμότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κεράκια πρέπει να είναι πολύ κοντά στα ελάσματα. Αν θέλουμε να περιορισθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του πειράματος μετακινούμε όλα τα κεράκια πλησιέστερα προς το τούβλο.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  • Τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας.

  • Όλα τα μέταλλα δεν εμφανίζουν την ίδια θερμική αγωγιμότητα.

 

 

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, (μέταλλα, θερμική αγωγιμότητα των στερεών σωμάτων)

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66130800 Επισκέπτες