Πρόσκληση σε συνεργασία

Η συνεχιζόμενη τηλε-εκπαίδευση πέραν όλων των υπόλοιπων δυσκολιών, απαιτεί και την δημιουργία νέου διδακτικού υλικού (ή την μετατροπή υπάρχοντος ) το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που έχουν οι πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά και σε μικρό χρονικό διάστημα, αν υπάρξει συνεργασία από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μοιράζονται το υλικό τους. Με τη σκέψη αυτή ο συνάδελφος Φυσικός Ν. Καλογεράκης δημιούργησε ένα εικονικό μάθημα στην πλατφόρμα eclass μέσα από το οποίο οι συνάδελφοι ΠΕ04 μπορούν να διαμοιράζονται εκπαιδευτικό υλικό. Το μάθημα βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://eclass03.sch.gr/courses/4150045123/

Δυστυχώς, καθώς το eclass δεν διαθέτει στοιχεία που βοηθούν συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, αυτή πρέπει να συμβεί με έμμεσο τρόπο. Αναλυτικότερες οδηγίες στην παρουσίαση google slides που ακολουθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *