Πρόσκληση σε συνεργασία

Η συνεχιζόμενη τηλε-εκπαίδευση πέραν όλων των υπόλοιπων δυσκολιών, απαιτεί και την δημιουργία νέου διδακτικού υλικού (ή την μετατροπή υπάρχοντος ) το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που έχουν οι πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά και σε μικρό χρονικό διάστημα, αν Περισσότερα …

Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού, για ασύγχρονη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

Το υλικό που περιέχεται εδώ δημιουργήθηκε από τον υπεύθυνο ΕΚΦΕ Χανίων, Νίκο Αναστασάκη για τις ανάγκες του κύκλου επιμορφώσεων που οργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Κρήτης τον Νοέμβριο του 2020. Παρόλο που η σημασία των περισσότερων είναι στραμμένη στο σύγχρονο περιβάλλον της webex , υπήρχε πάντα ένα σημαντικό τμήμα της διδασκαλίας που Περισσότερα …