Μικροσκοπικός κινητήρας

Σκοπός: Να κατασκευάσουμε έναν πολύ απλό κινητήρα και να περιγράψουμε τη λειτουργία του.

 

Διαδικασία:

 

    • Θα χρειαστούμε μια κοινή μπαταρία, μια ατσάλινη βίδα, ένα μαγνήτη κουμπί και ένα μικρό κομμάτι από καλώδιο.

 

 

    • Βάζουμε το κεφαλάκι της βίδας στον ένα πόλο του μαγνήτη και τη μύτη της βίδας στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. 
    • Η βίδα μαγνητίζεται στο μαγνητικό πεδίο του μόνιμου μαγνήτη και έλκεται από την μπαταρία με αποτέλεσμα να  παραμένει κολλημένη πάνω σ’ αυτήν όταν την αφήσουμε ελεύθερη. 
    • Με το καλώδιο συνδέουμε τον θετικό πόλο της πηγής με την περιφέρεια του μαγνήτη.
    • Παρατηρούμε στο παρακάτω βίντεο ότι ο μαγνήτης και η βίδα περιστρέφονται. 

Εξήγηση -Θεωρητικά στοιχεία

Καθώς ο μαγνήτης διαρρέεται από ρεύμα δέχεται δύναμη Laplace. Η ροπή της δύναμης Laplace τον θέτει σε περιστροφή. Στην εικόνα φαίνονται οι διευθύνσεις των διανυσμάτων B και της FL και η φορά του ρεύματος

Διδακτική αξιοποίηση

Α’  Γυμνασίου, Γ’  Γυμνασίου,  Β Λυκείου 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *