Επισκέψεις σχολείων στο ΕΚΦΕ

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης μαθητών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους χώρους του ΕΚΦΕ στην Αργυρούπολη για τη συμμετοχή τους σε πειραματικές δραστηριότητες. Για να οργανώσετε την επίσκεψη μαθητών από το σχολείο σας , μπορείτε από το κεντρικό μενού να επιλέξετε το στοιχείο “Δραστηριότητες ΕΚΦΕ” και στη συνέχεια “Επίσκεψη σχολείου στο ΕΚΦΕ”. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση της επίσκεψης των μαθητών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *