Διεξαγωγή ημερίδας Διδακτικών Πρακτικών

Τον προηγούμενο Απρίλιο είχαμε προγραμματίσει την ημερίδα με θέμα “Διδακτικές πρακτικές στα μαθήματα των Φ.Ε” με σκοπό να αποτελέσει το πρώτο βήμα μιας συνάντησης και γνωριμίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του Κρήτης που εφαρμόζουν οι ίδιοι ή ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές στα μαθήματά τους. Δυστυχώς εξ αιτίας της υγειονομικής κρίσης και του lockdown η ημερίδα αναβλήθηκε.

Αποφασίσαμε λοιπόν να διατηρήσουμε ζωντανή την ιδέα πραγματοποιώντας την διαδικτυακά, με στόχο τα επόμενα χρόνια, όταν σταματήσουν τα υγειονομικά μέτρα, να διεξάγεται δια ζώσης για να εξυπηρετήσει τους αρχικούς της στόχους.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 1 Νοεμβρίου από 10.00 μέχρι τις 14.00. Στη διεύθυνση https://sciencecrete.school.blog/ θα αναρτηθούν μέσα στις επόμενες μέρες το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε τα παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις των συναδέλφων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *