Λανθάνουσα θερμότητα πήξης

Ένα  εντυπωσιακό πείραμα πήξης σε υπέρκορου διαλύματος οξικού νατρίου.

Το οξικό νάτριο κρυσταλλώνεται με την εισαγωγή μερικών κόκκων  οξικού νατρίου ή με ανάδευση αποβάλλωντας ενέργεια.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *