Επιμορφωτική συνάντηση καθηγητών ΠΕ04

Την Τρίτη 25 Ιουνίου διοργανώνεται επιμορφωτική συνάντηση καθηγητών ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ Ρεθύμνου στην Αργυρούπολη

Θα παρουσιαστούν προτάσεις εργαστηριακών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν με την οπτική του STE(A)M και της διερευνητικής μάθησης.

Στη συνάντηση θα γίνουν επίσης , παρουσιάσεις πειραματικών δράσεων, κατασκευών, δραστηριοτήτων, εμπειριών από συνάδελφους καθηγητές και θα διεξαχθεί συζήτηση για την άποψη των συναδέλφων εκπαιδευτικών, σχετικά με το ρόλο του ΕΚΦΕ στην υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας.

Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 9.30 και θα ολοκληρωθεί στις 13.30, με κέρασμα και ευχές στον Μιλτιάδη Τσίγκρη, για να συνεχίσει να είναι δημιουργικός και παραγωγικός και εκτός υπηρεσίας.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *