“Ανταλλαγή υγρών!”

Ένα παιχνίδι για τη μελέτη της μετάδοσης των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών.

Πρόκειται για προσαρμογή αντίστοιχης δραστηριότητας από τον ιστότοπο https://teachingsexualhealth.ca.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές:

 1. Την ευκολία με την οποία διαδίδεται μία ασθένεια από τον έναν άνθρωπο στον άλλο.
 2. Την αδυναμία αναγνώρισης του φορέα ενός σεξουαλικού μεταδιδόμενου νοσήματος, καθώς ο φορέας δεν εμφανίζει συμπτώματα.
 3. Το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποιος έντονη σεξουαλική ζωή για να θεωρήσει τον εαυτό του εκτεθειμένο στους κινδύνους.
 4. Ως αποτέλεσμα, τη σπουδαιότητα χρήσης προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική πράξη.

Είναι μία απλή δραστηριότητα, διάρκειας 10-15 λεπτών, που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην τάξη και απαιτεί τα εξής πολύ απλά υλικά:

 • Πλαστικά ποτήρια
 • Διάλυμα NaOH 1Μ
 • Διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης.

Διαδικασία:

 1. Γεμίζουμε πλαστικά ποτήρια (όσα οι μαθητές της τάξης) με νερό.
 2. Σε ένα από αυτά ρίχνουμε λίγες σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης.
 3. Σημαδεύουμε τα ποτήρια με κάποια ένδειξη (πχ. το γράμμα Α) για να θυμόμαστε ότι επρόκειτο για το αρχικό ποτήρι κάθε παιδιού.
 4. Δίνουμε σε κάθε μαθητή από ένα ποτήρι με νερό (κάποιος, που δε θα γνωρίζει ποιος, θα πάρει το ποτήρι που έχει προστεθεί η φαινολοφθαλεΐνη).
 5. Δίνουμε σε κάθε παιδί ένα δεύτερο ποτήρι. Τους λέμε να μεταφέρουν τη μεγαλύτερη ποσότητα από το αρχικό ποτήρι, στο δεύτερο. Κρατούν μία μικρή ποσότητα υγρού στο αρχικό ποτήρι, το οποίο τοποθετούν στην άκρη, για μετέπειτα αναφορά.
 6. Τους δίνουμε την οδηγία να ανακατέψουν το περιεχόμενο του δεύτερου ποτηριού (δηλαδή, να “ανταλλάξουν υγρά”) με το αντίστοιχο ποτήρι, τριών (3) διαδοχικά συμμαθητών τους.
 7. Όταν τελειώσει η διαδικασία της ανταλλαγής υγρών, οι μαθητές κάθονται στις θέσεις τους. Χρησιμοποιώντας το διάλυμα NaOH και ρίχνοντας λίγες σταγόνες σε κάθε αρχικό ποτήρι εντοπίζουμε ποιος ήταν ο αρχικά μολυσμένος στην τάξη.
 8. Με το διάλυμα NaOH  και ρίχνοντας λίγες σταγόνες σε κάθε τελικό ποτήρι εντοπίζουμε τους μολυσμένους που έχουμε τώρα.
 9. Ακολουθεί συζήτηση σχετική με τους σκοπούς της δραστηριότητας, όπως παρατέθηκαν πιο πάνω.

Παρατηρήσεις.

 1. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, αν υπάρχει κινητικότητα στην τάξη κατά την ανταλλαγή υγρών, αν δηλαδή, δεν ανακατέψει ο καθένας το ποτήρι του μόνο με αυτούς που κάθονται δίπλα του.
 2. Η χρήση των διαλυμάτων μπορεί να είναι αντίθετη (δηλαδή, το αρχικό ποτήρι του μολυσμένου να έχει διάλυμα NaOH και ο εντοπισμός των μολυσμένων να γίνει με φαινολοφθαλεΐνη). Αυτός είναι και ο τρόπος που αναφέρεται στην αρχική πηγή της δραστηριότητας. Η σειρά των διαλυμάτων που προτείνουμε εμείς έχει ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα σχετίζεται με το διάλυμα της φαινολοφθαλεΐνης. Επειδή το διάλυμα της φαινολοφθαλεΐνης περιέχει αλκοόλη, είναι πιθανό, λόγω μυρωδιάς, ένας παρατηρητικός μαθητής να καταλάβει ότι είναι ο μολυσμένος, οπότε θα χαθεί το στοιχείο της έκπληξης. Από την άλλη, με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε να περιφέρεται στην τάξη ένα διάλυμα ισχυρής βάσης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *