Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φ.Ε στο Γυμνάσιο, με άρωμα ΕΚΦΕ

Στις 25 του Σεπτέμβρη, ανακοινώθηκαν στα Γυμνάσια οι οδηγίες διδασκαλίας του ΙΕΠ για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φ.Ε. Στο έγγραφο υπάρχουν πολλές παραπομπές σε εκπαιδευτικό υλικό των ΕΚΦΕ, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμβολή τους στην εργαστηριακή διδασκαλία. Μεταξύ των 30 παραπομπών νιώσαμε χαρά και τιμή για την αναφορά και σε μια παρουσίαση του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου που ασχολείται με την ακρίβεια στη μέτρηση και τα σφάλματα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα των Φ.Ε από το φάκελο που θα βρείτε εδώ. (Ενημερώνεται συνεχώς)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *