Αιτήσεις για προγράμματα επιμόρφωσης Β2 ΤΠΕ

Ξεκίνησαν από τις 14 και θα ολοκληρωθούν στις 21 Ιανουαρίου 2020 στις 10π.μ οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης επιπέδου Β2 που αφορούν στην ένταξη των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική πράξη. Η επιμόρφωση εξειδικεύεται ανά κλάδο εκπαιδευτικών και όχι ανά ευρύτερες συστάδες όπως συνέβαινε με τα προγράμματα του επιπέδου Β1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Β1. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ΚΣΕ με έδρα τον νομό ή την Περιφέρεια στην οποία υπηρετούν και η επιλογή θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση. Ειδικά για τον κλάδο των ΠΕ04 θα υπάρχει επιλογή για ένα τμήμα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης στο οποίο η παρακολούθηση θα είναι εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να ενημερώνεστε για το πλήθος των αιτήσεων ανά περιφέρεια εδώ με ενημέρωση πραγματικού χρόνου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση e-pimorfosi.cti.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *