Μπορείτε να δείτε την παλιά σελίδα του ΕΚΦΕ εδώ.

Arrow up
Arrow down
29 07 2020

User Login

Ηλεκτρική αγωγιμότητα μετάλλων

Σκοπός: Να δοθεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα χημικού φαινομένου διπλής αντικατάστασης.

 Διαδικασία:

  • Συνδέουμε σε σειρά μία μπαταρία 4,5 V, ένα λαμπτήρα και ένα μεταλλικό αντικείμενο π.χ. ένα έλασμα. Παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας ανάβει.
  • Στη θέση του ελάσματος τοποθετούμε κάθε φορά και ένα διαφορετικό υλικό, όπως γυαλί, πλαστικό, χαρτόνι, αλατόνερο, ξίδι, διαφορετικά μέταλλα.
  • Παρατηρούμε σε ποιες περιπτώσεις ανάβει ο λαμπτήρας.

Εξήγηση-Θεωρητικά Στοιχεία 

 Τα μέταλλα εμφανίζουν όλα ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η ηλεκτρική τους αγωγιμότητα οφείλεται στο ότι διαθέτουν ένα τεράστιο αριθμό «ελευθέρων ηλεκτρονίων», τα οποία μόλις το μέταλλο συνδεθεί με την ηλεκτρική πηγή κινούνται προσανατολισμένα προς το θετικό πόλο της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός από τα μέταλλα υπάρχουν και άλλα υλικά που εμφανίζουν ηλεκτρική αγωγιμότητα, όπως τα διαλύματα οξέων (ξίδι), βάσεων και αλάτων (αλατόνερο). Η αγωγιμότητα όμως των διαλυμάτων αυτών δεν οφείλεται σε «ελεύθερα ηλεκτρόνια», αλλά σε φορτισμένα συγκροτήματα τα ιόντα, που υπάρχουν στα διαλύματα.

Συμπέρασμα: 

Τα μέταλλα εμφανίζουν όλα ηλεκτρική αγωγιμότητα

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, (Μέταλλα)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn