Αντίδραση Briggs Rauscher

H αντίδραση Briggs - Rausher είναι μια ταλαντούμενη χημική αντίδραση, που αποτελείται από αρκετά επι μέρους στάδια. Tο αρχικό άχρωμο διάλυμα αλλάζει αργά σε ανοιχτό πορτοκαλί και στη συνέχεια ξαφνικά σε ένα πολύ σκούρο μπλέ. H ταλάντωση αυτή, η οποία είναι χρονική και χωρική, έχει μια σταθερή περίοδο αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν στάδια ανάδρασης στο χημικό σύστημα, κάτι που αποτελεί και κοινό χαρακτηριστικό στους ζωντανούς οργανισμούς . Οι αντιδράσεις αυτές αποδεικνύουν την ικανότητα αυτοοργάνωσης της ανόργανης ύλης. 

Επειδή οι αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγικές η περίοδος της αντίδρασης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από την ύπαρξη αντιοξειδωτικών ουσιών, για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται και στον προσδιορισμό αντιοξειδωτικών στα τρόφιμα. 

Περισσότερα...

Οξείδωση Αιθανόλης

Στο video πραγματοποιούνται μερικά πειράματα οξείδωσης της αιθυλικής αλκοόλης με ήπια και ισχυρά οξειδωτικά.

Συγκεκριμένα χρησιομοποιείται ως ήπιο οξειδωτικό οξείδιο του χαλκού και στη συνέχεια όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου για το σχηματισμό ακεταλδεϋδης.

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε διάλυμα διχρωμικού καλίου σαν ισχυρό οξειδωτικό για τη δημιουργία οξικού οξέος.

Τέλος πραγματοποιούμε, με διχρωμικό κάλιο, ένα πείραμα προσομοίωσης του αλκοτέστ.

Περισσότερα...

Πέρα από τη Μπλε φιάλη

Το κυανό της καρμίνης (E132) είναι μια χρωστική η οποία αλλάζει χρώμα τόσο με το pH (πρωτολυτικός δείκτης) όσο και με την οξειδοαναγωγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται (οξειδοαναγωγικός δείκτης). Οι αντιδράσεις που παρουσιάζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν θέματα οξειδοαναγωγής, χημικής κινητικής και μεταβολής χρώματος δεικτών.

Περισσότερα...

Παραγωγή υδρογόνου στοιχειομετρικά

Στα πειράματα που ακολουθούν εκτελούνται οι χημικές αντιδράσεις διαλύματος υδροχλωρίου μα αργίλιο και μαγνήσιο με μετρημένες ποσότητες αντιδρώντων και γίνονται ποσοτικοί υπολογισμοί του παραγόμενου υδρογόνου.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 2