Μεταβολή αγωγιμότητας διαλύματος

Στο παρακάτω πείραμα παρατηρούμε τη μεταβολή στην αγωγιμότητα ενός διαλύματος, καθώς καταβυθίζεται ίζημα.

Στην προχοϊδα έχουμε διάλυμα θεϊκού οξέος το οποίο προστίθεται σε διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου.

Περισσότερα...

Επίδραση νερού σε δραστικά άλατα

Σκοπός: Να δειχθεί η επίδραση του νερού σε δραστικά μέταλλα.

Διαδικασία: 

  • Σε ποτήρι ζέσεως 500 ml προσθέτουμε αρκετό νερό και 2-3 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνης.
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης

Σκοπός: Να δοθούν τέσσερα απλά και γρήγορα πειράματα διπλής αντικατάστασης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και στον ποιοτικό προσδιορισμό στοιχείων.

 Διαδικασία:

  • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος ιωδιούχου καλίου (ΚJ) και στη συνέχεια μικρή ποσότητα διαλύματος νιτρικού μολύβδου (Pb(NO3)2).
Περισσότερα...

Λευκό + Λευκό = Κίτρινο

Σκοπός: Να δοθεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα χημικού φαινομένου διπλής αντικατάστασης.

 Διαδικασία:

  • Σε δοκιμαστικό σωλήνα  τοποθετούμε μικρή ποσότητα νιτρικού μολύβδου  Pb(NO3)2.
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Επίδραση υδροχλωρικού οξέος σε ψευδάργυρο

Σκοπός:  Να δειχτεί ότι τα οξέα προσβάλλουν κάποια μέταλλα.

 Διαδικασία:

  • Σε δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούμε 3-4 ml πυκνού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος (HCl).
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Σελίδα 1 από 2