Το αντανακλαστικό της κόρης του ματιού

Στο κέντρο της ίριδας του ματιού υπάρχει ένα άνοιγμα, η κόρη, η οποία ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που μπαίνει στο μάτι. Όταν στο μάτι πέφτει δυνατό φως, η κόρη συστέλλεται αυτόματα (φωτοανακλαστικό).

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 2