Η ανακάλυψη της δομής του DNA

Η ανακάλυψη της δομής του DNA πραγματοποιήθηκε με μία σειρά πειραμάτων, κυρίως πειραμάτων κρυσταλλογραφίας. Η ανάλυση των κρυστάλλων DNA περιελάμβανε ερμηνεία φαινομένων περίθλασης, τα οποία βασίζονται στην κυματική φύση του φωτός. Εμείς μπορούμε να δούμε κάποιες από τις πτυχές αυτών των πειραμάτων, αναλύοντας φαινόμενα περίθλασης του φωτός, απλά και με καθημερινά υλικά.

Περισσότερα...