Μια μεταβολή κατάστασης με πολύ χρώμα

Σκοπός: Να φανεί στο ίδιο πείραμα μία εντυπωσιακή συνύπαρξη  δύο καταστάσεων της ύλης.

 Διαδικασία:

  • Σε ποτήρι βρασμού 250 mL τοποθετούμε μικρή ποσότητα (μερικούς κρυστάλλους) στερεού ιωδίου (J2) .
Διαβάστε όλο το πείραμα.