Εκτίμηση της θερμιδικής αξίας των τροφίμων (και γενικότερα, ουσιών)

Ο παραδοσιακός τρόπος εκτίμησης της θερμιδικής αξίας των τροφών είναι ο άμεσος, με τη μέτρηση της θερμότητας που εκλύεται κατά την πλήρη καύση ζυγισμένης ποσότητάς τους σε ένα θερμιδόμετρο τύπου οβίδας. Η θερμότητα που εκλύεται θερμαίνει μία ορισμένη ποσότητα νερού και από την αύξηση της θερμοκρασίας υπολογίζεται το θερμιδικό περιεχόμενο του δείγματος που κάηκε.
Οι μαθητές μπορούν με απλά υλικά να κατασκευάσουν ένα τέτοιο θερμιδόμετρο.

Περισσότερα...

Ανίχνευση ενζύμων σε κύτταρα

Σκοπός: Να δείξουμε την παρουσία του ενζύμου καταλάση μέσα στα κύτταρα.
Χρησιμοποίηση: Τα πειράματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία των υπεροξειδιοσωμάτων και των ενζύμων.

Διαβάστε όλο το πείραμα.