Λανθάνουσα θερμότητα πήξης

Ένα  εντυπωσιακό πείραμα πήξης σε υπέρκορου διαλύματος οξικού νατρίου.

Το οξικό νάτριο κρυσταλλώνεται με την εισαγωγή μερικών κόκκων  οξικού νατρίου ή με ανάδευση αποβάλλωντας ενέργεια.

 

 

Απόσταξη κρασιού και παραγωγή ρακής

Σκοπός: Να δειχθεί ότι το κρασί είναι ένα ομογενές μείγμα τα συστατικά του οποίου διαχωρίζονται  με απλές φυσικές μεθόδους, όπως η απόσταξη και να κατανοηθεί η διαδικασίας παρασκευής των αποσταζόμενων ποτών.

Διαδικασία:

  • Συναρμολογούμε τη διάταξη που εμφανίζεται στο σχήμα.
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Μοριακά - Ιοντικά Διαλύματα

Σκοπός: Να κατανοηθεί η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες διαλυμάτων.

 Διαδικασία:

  • Συνδέουμε σε σειρά πηγή ηλεκτρικού ρεύματος 4-12 V,  λαμπτήρα, δοχείο με διάλυμα και διακόπτη.
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Διαχωρισμός Συστατικών Μελάνης

Σκοπός: Να δειχθεί ότι τα μίγματα διαχωρίζονται στα συστατικά τους με απλές φυσικές μεθόδους.

 Διαδικασία:

  • Σε 3 διηθητικά χαρτιά (π.χ. από φίλτρο καφέ), κομμένα σε λωρίδες, στάζουμε 3 σταγόνες από μελάνη διαφορετικών χρωμάτων.
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Διαχωρισμός μη αναμιγνυόμενων ουσιών

Σκοπός: Να δειχθεί ότι τα μίγματα διαχωρίζονται στα συστατικά τους με απλές φυσικές μεθόδους.

Διαδικασία:

  • Σε στεγνό δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε 2-3 κομματάκια μεταλλικού ιωδίου.
Διαβάστε όλο το πείραμα.