Μπορείτε να δείτε την παλιά σελίδα του ΕΚΦΕ εδώ.

Arrow up
Arrow down
29 07 2020

User Login

Σειρά δραστικότητας μετάλλων

Σκοπός: Να δείξουμε τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.

 Διαδικασία:

  • Σε δυο δοκιμαστικούς σωλήνες τοποθετούμε 3-4  ml διαλύματος θειικού χαλκού στον ένα και διαλύματος νιτρικού αργύρου στον άλλο.
  • Στον πρώτο (διάλυμα θειικού χαλκού) βυθίζουμε έλασμα ψευδαργύρου (Zn), ενώ στον άλλο (διάλυμα νιτρικού αργύρου) βυθίζουμε έλασμα χαλκού.
  • Παρατηρούμε το χρώμα των ελασμάτων μετά από 5 λεπτά.
Σειρά δραστικότητας oρισμένων μετάλλων
Κ, Βa, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Hg, Ag, Pt, Au 

Εξήγηση-Θεωρητικά Στοιχεία 

  • Τα μέταλλα που είναι δραστικότερα από κάποια άλλα μπορούν να τα εκτοπίσουν από τις χημικές τους ενώσεις.
  • Έτσι στην αντίδραση Zn + CuSO4  ? ZnSO4 + Cu ο ηλεκτροθετικότερος Zn παίρνει τη θέση του ασθενέστερου Cu στο αλάτι του.
  • Επίσης στην αντίδραση Cu + 2 AgNO3 ? Cu(NO3)2 + 2Ag ο ηλεκτροθετικότερος Cu παίρνει τη θέση του ασθενέστερου Ag στο αλάτι του.

 Συμπεράσματα:

Τα  δραστικά μέταλλα εκτοπίζουν τα λιγότερο δραστικά από τις ενώσεις τους.

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, (Μέταλλα, οξειδοαναγωγή).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn