Μπορείτε να δείτε την παλιά σελίδα του ΕΚΦΕ εδώ.

Arrow up
Arrow down
29 07 2020

User Login

Θερμική αγωγιμότητα μετάλλων

Σκοπός: Να αποδειχθεί η διαφορετική θερμική αγωγιμότητα των διαφόρων μετάλλων και να διαπιστωθεί ότι τα μέταλλα είναι πολύ καλοί αγωγοί της θερμότητας.

 Διαδικασία:

  • Σε τούβλο τοποθετούμε ένα κομμάτι θερμοσκοπικού χαρτιού και πάνω σ? αυτό ισομήκη ελάσματα από διαφορετικά μέταλλα.
  • Σημειώνουμε τη θέση κάθε ελάσματος (Fe, Cu, Al κλπ) και τοποθετούμε κάτω από το άκρο κάθε ελάσματος ένα κεράκι παραφίνης.
  • Ανάβουμε ταυτόχρονα τα κεράκια και τα αφήνουμε αναμμένα για λίγα λεπτά. (Συνήθως 5-10 λεπτά είναι ο κατάλληλος χρόνος).
  • Αφού ψυχθούν τα ελάσματα, τα απομακρύνουμε και παρατηρούμε τα μήκη της μαύρης γραμμής που έχει σχηματισθεί κάτω από κάθε έλασμα.

Εξήγηση - Θεωρητικά Στοιχεία

Τα μέταλλα δεν εμφανίζουν όλα την ίδια θερμική αγωγιμότητα. Όσο καλύτερος θερμικός αγωγός είναι ένα μέταλλο, τόσο πιο γρήγορα θερμαίνεται και προσβάλλει σε μεγαλύτερο βάθος το θερμογραφικό χαρτί. Έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε πια μέταλλα είναι οι καλύτεροι αγωγοί θερμότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κεράκια πρέπει να είναι πολύ κοντά στα ελάσματα. Αν θέλουμε να περιορισθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του πειράματος μετακινούμε όλα τα κεράκια πλησιέστερα προς το τούβλο.

Συμπεράσματα:

  • Τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας.
  • Όλα τα μέταλλα δεν εμφανίζουν την ίδια θερμική αγωγιμότητα. 

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, (μέταλλα, θερμική αγωγιμότητα των στερεών σωμάτων)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn