Μπορείτε να δείτε την παλιά σελίδα του ΕΚΦΕ εδώ.

Arrow up
Arrow down
29 07 2020

User Login

Προσδιορισμός πυκνότητας σιδήρου

Σκοπός: Να μετρηθεί η πυκνότητα ενός μετάλλου με απλό τρόπο.

Διαδικασία:

  • Ζυγίζουμε ένα κομμάτι σιδήρου (Fe).
  • Γεμίζουμε μέχρι τη μέση με νερό ένα ογκομετρικό κύλινδρο σημειώνοντας την  ένδειξη.
  • Τοποθετούμε με προσοχή το κομμάτι του σιδήρου στον ογκομετρικό κύλινδρο και σημειώνουμε τη νέα ένδειξη.
  • Η διαφορά των δύο ενδείξεων αποτελεί τον όγκο του σιδερένιου αντικειμένου.
  • Από τη σχέση υπολογίζουμε την πυκνότητα του σιδήρου.
  • Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τεμάχια χαλκού και αλουμινίου. 

pykn1   pykn2

Διδακτική αξιοποίηση: Δ, Γ (μέτρηση πυκνότητας)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn