Μπορείτε να δείτε την παλιά σελίδα του ΕΚΦΕ εδώ.

Arrow up
Arrow down
29 07 2020

User Login

Αισθητοποίηση της έννοιας του κύματος

Σκοπός: Να παρατηρήσουμε εγκάρσια και διαμήκη κύματα.

Διαδικασία:

 • Φτιάχνουμε την κατασκευή  που φαίνεται στην εικόνα από δυο βάσεις και τρεις ράβδους.
 • Κόβουμε κομμάτια κλωστής από νήμα κουβαρίστρας μήκους 50cm και σε αυτά δένουμε βάρη 0,5Ν. Κρεμάμε όλα τα νήματα που σχηματίσαμε από την πάνω οριζόντια ράβδο, φροντίζοντας όλα τα εκκρεμή να έχουν το ίδιο μήκος.
 • Κόβουμε ένα κομμάτι νήμα 1,5m περίπου και με αυτό συνδέουμε μεταξύ τους τα νήματα όλων των εκκρεμών, έτσι όπως φαίνεται στην εικόνα.
 • Από κάθε οριζόντιο τμήμα του νήματος κρεμάμε από ένα άγκιστρο ενός δακτυλίου. Έτσι όλα τα εκκρεμή είναι μεταξύ τους συζευγμένα.
 • Απομακρύνουμε το πρώτο εκκρεμές από τη θέση ισορροπίας του κάθετα προς το επίπεδο των νημάτων.
 • Παρατηρούμε πως η κίνηση μεταδίδεται στο δεύτερο εκκρεμές, από το δεύτερο στο τρίτο κ.ο.
 • Έχουμε δημιουργήσει ένα εγκάρσιο κύμα.
 • Αφήνουμε τα εκκρεμή να ισορροπήσουν και έπειτα πλησιάζουμε το βάρος του πρώτου προς το δεύτερο  και το αφήνουμε ελεύθερο να αιωρείται.
 • Παρατηρούμε πάλι τη διάδοση της κίνησης κατά μήκος των εκκρεμών.
 • Έχουμε δημιουργήσει ένα διάμηκες κύμα.

Συμπεράσματα:

 • Στα εγκάρσια κύματα η διεύθυνση της ταλάντωσης είναι κάθετη στην διεύθυνση της διάδοσης του κύματος, ενώ στα διαμήκη η διεύθυνση της ταλάντωσης είναι ίδια με τη διεύθυνση διάδοσης.
 • Στα κύματα που διαδίδονται σε ένα ελαστικό μέσο υπάρχει διαφορά φάσης στις ταλαντώσεις που εκτελούν τα σημεία του μέσου.

Διδακτική αξιοποίηση: Γ, Λ (Κύματα)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn