Αερόβια αναπνοή

Κατ΄ αυτήν χρησιμοποιείται απ΄ τους οργανισμούς οξυγόνο και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ενέργεια. Γίνεται από φυτά, ζώα αλλά και από πολλούς μικροοργανισμούς.

Σκοπός: Να δείξουμε την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα κατά την αερόβια αναπνοή. 

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Σελίδα 2 από 2