Μπορείτε να δείτε την παλιά σελίδα του ΕΚΦΕ εδώ.

Arrow up
Arrow down
29 07 2020

User Login

Αντίδραση Briggs Rauscher

H αντίδραση Briggs - Rausher είναι μια ταλαντούμενη χημική αντίδραση, που αποτελείται από αρκετά επι μέρους στάδια. Tο αρχικό άχρωμο διάλυμα αλλάζει αργά σε ανοιχτό πορτοκαλί και στη συνέχεια ξαφνικά σε ένα πολύ σκούρο μπλέ. H ταλάντωση αυτή, η οποία είναι χρονική και χωρική, έχει μια σταθερή περίοδο αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν στάδια ανάδρασης στο χημικό σύστημα, κάτι που αποτελεί και κοινό χαρακτηριστικό στους ζωντανούς οργανισμούς . Οι αντιδράσεις αυτές αποδεικνύουν την ικανότητα αυτοοργάνωσης της ανόργανης ύλης. 

Επειδή οι αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγικές η περίοδος της αντίδρασης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από την ύπαρξη αντιοξειδωτικών ουσιών, για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται και στον προσδιορισμό αντιοξειδωτικών στα τρόφιμα. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn