ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΤΑΣΗ - ΝΟΜΟΣ OHM Εκτύπωση

 

Σκοπός: Να γίνει αντιληπτή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην τάση και την ένταση του ρεύματος σ? ένα κύκλωμα.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 • Συναρμολογούμε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Περιλαμβάνει πηγή, ροοστάτη, διακόπτη, αμπερόμετρο, πλακέτα αντιστατών, στη σειρά και βολτόμετρο.
 • Για αντιστάτη χρησιμοποιούμε τον 100 Ω από την πλακέτα των πέντε αντιστατών.
 • Στο βολτόμετρο χρησιμοποιούμε την κλίμακα των 10 V και στο αμπερόμετρο την κλίμακα του 100 mA.
 • Τάση θα πάρουμε από δυο μπαταρίες των 4,5 V ή τροφοδοτικό. 
 • Μετακινούμε το δρομέα του ροοστάτη δεξιά, αριστερά και σημειώνουμε κάθε φορά τις ενδείξεις της έντασης και της τάσης. 
 • Υπολογίζουμε την τιμή της R=V/I για κάθε περίπτωση και συγκρίνουμε τις τιμές μεταξύ τους. 
 • Βρίσκουμε τη μέση τιμή της R.
 • Συμφωνεί αυτή με την αναγραφόμενη πάνω στη πλακέτα;
 • Κάνουμε το διάγραμμα τάσης έντασης. Τι σχέση προκύπτει;

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 • Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα αγωγό, είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόζεται στα άκρα του.
 • Η αντίσταση ισούται με το σταθερό πηλίκο της τάσης στα άκρα της προς την έντασης του ρεύματος που την διαρρέει. 

 

 

 Διδακτική αξιοποίηση: Γ, Λ (Νόμος του Ohm).

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Έχουμε 2 επισκέπτες online

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66150117 Επισκέπτες