ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Εκτύπωση

 

Σκοπός: Να παρατηρήσουμε τη μεταφορά ενέργειας από ένα ταλαντούμενο σύστημα σ? ένα άλλο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Φτιάχνουμε τη διάταξη της εικόνας που φαίνεται δίπλα.  

  • Έχουμε φτιάξει τρία εκκρεμή  κρεμώντας τρεις δακτυλίους από νήματα, τα δυο πρώτα του ίδιου μήκους (περίπου 60cm) και το τρίτο μικρότερου μήκους.

  • Επάνω στην οριζόντια ράβδο σταθεροποιούμε τρεις ορειχάλκινους δακτυλίους σε ίσες αποστάσεις και κρεμάμε τα εκκρεμή. 

  • Εκτρέπουμε ένα από τα τρία εκκρεμή από τη θέση ισορροπίας και το αφήνουμε ελεύθερο. Αυτό αιωρείται ενώ τ? άλλα ισορροπούν.

  • Συνδέουμε τα νήματα των δυο εκκρεμών που έχουν το ίδιο μήκος με ένα άλλο νήμα, δένοντας τα άκρα του λίγο πιο πάνω από το μέσο τους και ρυθμίζοντας το μήκος του στο διπλάσιο περίπου από την απόσταση των δυο εκκρεμών.

  • Συνδέουμε με τον ίδιο τρόπο και το τρίτο εκκρεμές με το γειτονικό του.

  • Στα ενδιάμεσα νήματα έχουμε κρεμάσει τα άγκιστρα από δυο δακτυλίους, έτσι όπως φαίνεται στο σχήμα.

  • Απομακρύνουμε από τη θέση ισορροπίας το ένα από ισομήκη εκκρεμή και το αφήνουμε ελεύθερο.

  • Τι παρατηρούμε;

 

 ΕΞΗΓΗΣΗ ? ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Η ενέργεια μεταφέρεται από τ? ένα εκκρεμές στο άλλο που έχει το ίδιο μήκος. Το πλάτος αιωρήσεως του πρώτου σιγά- σιγά μειώνεται σχεδόν μηδενίζεται, ενώ το πλάτος αιωρήσεως του άλλου στον ίδιο χρόνο αυξάνεται. Η ενέργεια του πρώτου εκκρεμούς  μεταβιβάστηκε στο δεύτερο. Στη συνέχεια η ενέργεια μεταβιβάζεται από το δεύτερο στο πρώτο και πάλι από το πρώτο στο δεύτερο. Το τρίτο εκκρεμές που έχει μικρότερο μήκος δεν επηρεάζεται καθόλου ή ελάχιστα μόνο.

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Για να μεταβιβαστεί ενέργεια από ένα ταλαντούμενο σύστημα σ? ένα άλλο πρέπει τα δυο συστήματα να βρίσκονται σε συντονισμό.
 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Έχουμε 2 επισκέπτες online

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66150116 Επισκέπτες