ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Εκτύπωση


Επίδραση συγκέντρωσης στη Χ.Ι

Σκοπός: Να δειχθεί πειραματικά η αρχή Le Chatelier και ειδικότερα η επίδραση της συγκέντρωσης στη θέση ισορροπίας.

Διαδικασία

    Η ισορροπία που μελετάται είναι η: 2 K2CrO4 + H2SO4 ? K2Cr2O7 + Κ2SO4 + H2O . Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 2 ml διαλύματος χρωμικού καλίου(K2CrO4)1M (κίτρινο χρώμα).

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Επίδραση θερμοκρασίας στη Χ.Ι

Σκοπός: Να δειχθεί ότι η ψύξη ευνοεί τις εξώθερμες αντιδράσεις και η θέρμανση τις ενδόθερμες.

Διαδικασία

Η ισορροπία που μελετάται είναι η: Co(H2O)62+ + 4 Cl-? CoCl42- + 6 H2O - Q Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 5 ml διαλύματος ένυδρου χλωριούχου κοβαλτίου (CoCl2.6H2O) (ρόδινο χρώμα).

Διαβάστε όλο το πείραμα.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Έχουμε 3 επισκέπτες online

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66150116 Επισκέπτες