ΕΓΓΡΑΦΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εκτύπωση

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2008-2009

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ΄ ΤΆΞΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΕ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΥΣΕΦΕ)

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04

 

ΑΛΛΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ Α' Β' ΚΑΙ Γ' ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α' Β' ΚΑΙ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΦΕ (68278/Γ7-6/7/2006)

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (104235/Γ7-28/9/2004

ΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (131773/Γ7-22/11/2005)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ128 Α΄/21-6-20026)

ΝΟΜΟΣ 1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄/1985) - ΑΡΘΡΟ 10 «ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ», ΑΡΘΡΟ 14 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΑΡΘΡΟ 42 «ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ? ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»

ΝΟΜΟΣ 2986/02 (ΦΕΚ 24Α΄/2002 )-ΆΡΘΡΟ 8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. Φ.353.1/324/105657/Δ1(ΦΕΚ1340Β΄/2002) - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ2/4321/26-10-88 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Σ.Ε.Κ. ΤΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Σ.Ε.Κ., ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Σ.Ε.Κ (Γ2/6098-13/11/2001)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ (Γ2/2388-23/6/2000)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΕΦΕΣ/ 2093/24-10-2002/ ΔΙΕΦΕΣ/ ΥΠΕΠΘ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 722/ 31-1-2000/ Α΄ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΑΡΙΝ ΠΡΩΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7860/ 9-10-2002/ Α΄ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Φ.Ε. ΑΠΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17/1996 (ΦΕΚ 11Α΄/1995) - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Έχουμε 5 επισκέπτες online

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66150112 Επισκέπτες