10+ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ
  • Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών  
  • Εξοπλισμό σχολικών εργαστηρίων  
  • Κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
  • Συμμετοχή σε συνέδρια  
  • Επισκέψεις μαθητών  
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων  
  • Παραγωγή διδακτικού υλικού  
  • Δημιουργία ιστοσελίδας