ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ


Απορρόφηση ακτινοβoλούμενης θερμότητας

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι η απορρόφηση της ακτινοβόλου θερμότητας εξαρτάται από τη φύση της επιφάνειας των σωμάτων.

Διαδικασία

Παίρνουμε τη συσκευή για τη μελέτη της ακτινοβόλου θερμότητας (δυο ελάσματα στα άκρα μιας ψαλίδας). Κολλάμε πάνω στις δυο επιφάνειες (τη μαύρη και στιλπνή) από ένα φελλό, με λίγο λιωμένο κερί.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Γραμμική διαστολή στερεών

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά η μεταβολή του μήκους ενός στερεού σώματος με τη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Διαδικασία

Ρίχνουμε οινόπνευμα στην κοίλη ράβδο με το βαμβάκι και ανάβουμε. Παρατηρούμε μετατόπιση του δείκτη λόγω διαστολής της ράβδου.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Διάδοση της θερμότητας με ρεύματα

  Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά, ότι η διάδοση της θερμότητας στα υγρά γίνεται με ρεύματα.
  Διαδικασία
  : Γεμίζουμε τη συσκευή διάδοσης της θερμότητας στα υγρά με νερό. Στο στόμιο ρίχνουμε λίγα κρυσταλλάκια υπερμαγγανικού οξέος.
  Διαβάστε όλο το πείραμα.

Διάδοση της θερμότητας στα αέρια

  Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά, ότι η διάδοση της θερμότητας στα αέρια γίνεται με ρεύματα.
  Διαδικασία: Παίρνουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στρογγυλό διαμέτρου 20εκ. περίπου. Κόβουμε το αλουμινόχαρτο σε σχήμα σπιράλ...
  Διαβάστε όλο το πείραμα.

Διμεταλλικό έλασμα

Σκοπός: Να δειχθεί ότι το κάθε μέταλλο έχει διαφορετικό θερμικό συντελεστή διαστολής.

Διαδικασία

Συναρμολογούμε την πειραματική διάταξη του σχήματος, που περιλαμβάνει, ένα διμεταλλικό έλασμα,(στερεωμένο το ένα του άκρο σ? ένα μονωτικό στύλο, ενώ το άλλο άκρο μόλις ακουμπά σ? ένα άλλο μονωτικό στύλο...

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Εκπομπή ακτινοβόλου θερμότητας

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι η ακτινοβόλος θερμότητα που εκπέμπει ένα σώμα εξαρτάται από τη φύση της επιφάνειας του.

Διαδικασία

Παίρνουμε δυο δοχεία (ένα μαύρο και ένα στιλπνό), από τη σειρά των μεταλλικών δοχείων για τη μελέτη της ακτινοβόλου θερμότητας. Βράζουμε 100 ml νερού σε ένα ποτήρι ζέσεως και το μοιράζουμε μέσα στα δυο δοχεία

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Θερμική αγωγιμότητα στερεών

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι η θερμότητα στα στερεά διαδίδεται με αγωγή.

Διαδικασία

Κατά μήκος μιας μεταλλικής ράβδου στάζουμε πολλές σταγόνες κερί και κολλούμε με αυτές μικρούς φελλούς. Στερεώνουμε τη ράβδο σ? ένα ορθοστάτη.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Εξάτμιση

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι για να εξατμιστεί ένα υγρό παίρνει θερμότητα από το περιβάλλον του.

Διαδικασία

Βάζουμε ένα θερμόμετρο πάνω σ? ένα τραπέζι και σημειώνουμε τη θερμοκρασία που δείχνει. Βρέχουμε καλά λίγο βαμβάκι με οινόπνευμα και τυλίγουμε με αυτό τον υδράργυρο του θερμομέτρου.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Θερμική διαστολή αερίων

  Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά με διάφορους τρόπους, η μεταβολή του όγκου ενός αερίου σώματος με τη μεταβολή τη θερμοκρασίας...
  Διαδικασία
  :Παίρνουμε μια άδεια φιάλη και την κλείνουμε καλά με φελλό, από το κέντρο του οποίου περνά γυάλινος σωλήνας.
  Διαβάστε όλο το πείραμα.

Θερμική διαστολή υγρών

  Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά η μεταβολή του όγκου ενός υγρού σώματος με τη μεταβολή της θερμοκρασίας.
  Διαδικασία: Γεμίζουμε μια φιάλη 500 ml με νερό που το έχουμε χρωματίσει με υπερμαγγανικό κάλιο ή με κάποιο άλλο μέσο.
  Διαβάστε όλο το πείραμα.

Κυβική διαστολή στερεών

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά η μεταβολή του όγκου ενός στερεού σώματος με τη μεταβολή τη θερμοκρασίας.

Διαδικασία

Η σφαίρα πριν θερμανθεί περνάει μέσα από την οπή της. Θερμαίνουμε την σφαίρα για ένα δυο λεπτά.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Τα μέταλλα οι καλύτεροι θερμικοί αγωγοί

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά με διάφορους τρόπους, ότι στα μέταλλα γίνεται εύκολα η διάδοση θερμότητας.

Διαδικασία

Τυλίγουμε σφικτά μ? ένα μαντήλι ένα μεταλλικό νόμισμα. Πιέζουμε την καύτρα ενός τσιγάρου πάνω στο τεντωμένο μαντήλι

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Συνύπαρξη τριών καταστάσεων νερού

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι, αν εμποδίσουμε την κυκλοφορία των ρευμάτων τα υγρά γίνονται μονωτές.

Διαδικασία

Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε ένα παγάκι, από πάνω ένα βαρίδι για να συγκρατεί το παγάκι στο πυθμένα και γεμίζουμε το σωλήνα μέχρι πάνω με νερό. Θερμαίνουμε το σωλήνα κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Το νερό βράζει με το νερό

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι η θερμοκρασία βρασμού του νερού εξαρτάται από την εξωτερική πίεση.

Διαδικασία

Βάζουμε λίγο νερό μέσα σε μια μεγάλη σφαιρική φιάλη. Αφήνουμε το νερό να βράσει καλά και σβήνουμε τη φωτιά.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Το σημείο βρασμού εξαρτάται από την εξωτερική πίεση

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι η θερμοκρασία βρασμού του νερού εξαρτάται από την εξωτερική πίεση.

Διαδικασία

Σε ένα ποτήρι ζέσεως βάζουμε ένα θερμόμετρο και λίγο νερό και το θερμαίνουμε ώσπου να βράσει. Σημειώνουμε το σημείο βρασμού.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι η ηλιακή ακτινοβολία εγκλωβίζεται αυξάνοντας τη θερμοκρασία των σωμάτων.

Διαδικασία

Παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτόνι και το κόβουμε λίγο στη μια μεριά. Τσακίζουμε το ένα του άκρο έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί όρθιο το χαρτόνι (βλέπε σχήμα).

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Υγροποίηση ατμών. Ένας βροχοποιός

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι οι υδρατμοί όταν ψυχθούν υγροποιούνται.

Διαδικασία

Τοποθετούμε ένα ποτήρι ζέσεως γεμάτο νερό πάνω σ? ένα γκαζάκι. Όταν το νερό βράσει ρίχνουμε αρκετά παγάκια σ? ένα μεταλλικό σκεύος και το κρατάμε σε κάποιο ύψος πάνω από τους υδρατμούς.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Χρώματα και απορρόφηση του φωτός

Σκοπός: Να επαληθευθεί πειραματικά ότι το μαύρο χρώμα απορροφά το φως ισχυρότερα από το άσπρο ή άλλο ανοικτού χρώματος σώμα.

Διαδικασία

Τυλίγουμε με μαύρο χαρτόνι ή ύφασμα ένα θερμόμετρο. Κάνουμε το ίδιο με αλουμινόχαρτο ή ανοιχτόχρωμο ύφασμα για ένα δεύτερο θερμόμετρο.

Διαβάστε όλο το πείραμα.