ΚΥΜΑΤΙΚΗ


Αισθητοποίηση της έννοιας του κύματος

Σκοπός: Να παρατηρήσουμε εγκάρσια και διαμήκη κύματα.

Διαδικασία

  Φτιάχνουμε την κατασκευή που φαίνεται στην εικόνα από δυο βάσεις και τρεις ράβδους.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Γραφική απεικόνιση της παλμικής κίνησης

Σκοπός: Να δούμε την κυματοειδή γραμμή που αφήνει η παλμική κίνηση.

Διαδικασία

Ανάβουμε ένα κερί και καπνίζουμε ένα τζάμι έτσι ώστε ολόκληρη η επιφάνειά του να σκεπαστεί πολύ καλά με καπνιά. Αφήνουμε το καπνισμένο τζάμι πάνω στο τραπέζι.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Κύματα σε ελατήρια

  Σκοπός: Να παρατηρήσουμε τις μορφές των κυμάτων.
  Διαδικασία Παίρνουμε το ελατήριο με το μεγάλο μήκος και τη μεγάλη διατομή και το τεντώνουμε πάνω στο πάτωμα.
  Διαβάστε όλο το πείραμα.

Κύματα σε ελατήριο

  Σκοπός: Να παρατηρήσουμε διαμήκη στάσιμα κύματα με τη βοήθεια ελατηρίου.
  Διαδικασία
  Φτιάχνουμε τη διάταξη του παραπάνω σχήματος που περιλαμβάνει ένα πυρήνα σχήματος U, που στο επάνω του σκέλος έχουμε στερεώσει ένα πηνίο 300 σπειρών...
  Διαβάστε όλο το πείραμα.

Κύματα σε ράβδο

Σκοπός: Να παρατηρήσουμε εγκάρσια στάσιμα κύματα με τη βοήθεια ράβδου.

Διαδικασία

Φτιάχνουμε τη διάταξη του διπλανού σχήματος που περιλαμβάνει ένα πυρήνα σχήματος U, που στο επάνω του σκέλος έχουμε στερεώσει ένα πηνίο 300 σπειρών και στο κάτω του συνδέουμε μια συσκευή εγκαρσίων στάσιμων κυμάτων.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Κύματα σε σπάγγο

Σκοπός: Να παρατηρήσουμε εγκάρσια στάσιμα κύματα σε σχοινί.

Διαδικασία

Φτιάχνουμε τη διάταξη του παραπάνω σχήματος που περιλαμβάνει ένα πυρήνα σχήματος U στηριγμένο σ? ένα ορθοστάτη.
Στο ένα σκέλος του πυρήνα περνάμε ένα πηνίο των 300 σπειρών ενώ στο άλλο σκέλος τη συσκευή εγκαρσίων στάσιμων κυμάτων.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Ο ήχος δε διαδίδεται στο κενό

  Σκοπός: Να παρατηρήσουμε ότι ο ήχος δε διαδίδεται στο κενό.
  Διαδικασία

  Παίρνουμε το γυάλινο κώδωνα που μέσα του έχουμε τοποθετήσει το ηλεκτρικό κουδούνι έτσι όπως φαίνεται στην εικόνα...   Διαβάστε όλο το πείραμα.

Παραγωγή ηχητικών κυμάτων

  Σκοπός: Να παρατηρήσουμε ότι τα ηχητικά κύματα παράγονται κατά την παλμική κίνηση των σωμάτων.
  Διαδικασία
  Στερεώνουμε πάνω σε χυτοσιδερένια βάση μια ράβδο των 0,80m και πάνω σ? αυτή δυο απλούς συνδέσμους...
    Διαβάστε όλο το πείραμα.

Προσδιορισμός του g με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς

Σκοπός: Με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς να προσδιορίσουμε την ένταση της βαρύτητας (g) του τόπου μας.

Διαδικασία

Συναρμολογούμε την πειραματική διάταξη του σχ1. Η βάση του ορθοστάτη να είναι στη άκρη του πάγκου ώστε να εκμεταλλευτούμε το ύψος του.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Συζευγμένες ταλαντώσεις

Σκοπός: Να παρατηρήσουμε τη μεταφορά ενέργειας από ένα ταλαντούμενο σύστημα σ? ένα άλλο.

Διαδικασία

Φτιάχνουμε τη διάταξη της εικόνας που φαίνεται δίπλα. Έχουμε φτιάξει τρία εκκρεμή κρεμώντας τρεις δακτυλίους από νήματα, τα δυο πρώτα του ίδιου μήκους (περίπου 60cm) και το τρίτο μικρότερου μήκους.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Συντονισμός

Σκοπός: Να παρατηρήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού με τη διέγερση εκκρεμών διαφόρων μηκών.

Διαδικασία

Φτιάχνουμε τη διάταξη της εικόνας που φαίνεται δίπλα. Έχουμε φτιάξει τρία εκκρεμή κρεμώντας τρία βαρυδάκια από νήματα διαφορετικών μηκών και τα έχουμε κρεμάσει στην οριζόντια ράβδο.

Διαβάστε όλο το πείραμα.