ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ


Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

Σκοπός: Να γίνει αντιληπτός ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μεταβολή της μαγνητικής ροής.

Διαδικασία

    Πραγματοποιούμε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος.
    Εισάγουμε και εξάγουμε το μαγνήτη στο πηνίο, πρώτα με το βόρειο πόλο και μετά με το νότιο, γρήγορα, αργά.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Μέτρηση ρεύματος - Τάση - Νόμος του Ohm

Σκοπός: Να γίνει αντιληπτή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην τάση και την ένταση του ρεύματος σ? ένα κύκλωμα.

Διαδικασία

Συναρμολογούμε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Περιλαμβάνει πηγή, ροοστάτη, διακόπτη, αμπερόμετρο, πλακέτα αντιστατών, στη σειρά και βολτόμετρο.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Σύνδεση αντιστατών εν σειρά

Σκοπός: Να κατανοηθούν οι κανόνες του Kirchhof.

Διαδικασία

    Πραγματοποιούμε το κύκλωμα του σχήματος (α). Περιλαμβάνει: δυο μπαταρίες των 4,5V ή τροφοδοτικό, δυο λαμπάκια, διακόπτη, αμπερόμετρο, βολτόμετρο.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Σύνδεση αντιστατών παράλληλα

Διαδικασία

Πραγματοποιούμε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Περιλαμβάνει μια μπαταρία των 4,5V ή τροφοδοτικό, δυο λαμπάκια, διακόπτη, αμπερόμετρα, βολτόμετρο.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

Σκοπός: Να φανούν μέσα στο ίδιο πείραμα οι διάφορες μορφές ενέργειας, που μπορεί να μας δώσει το ηλεκτρικό ρεύμα.

Διαδικασία

Σε ποτήρι ζέσεως των 100-250 ml διαλύουμε μαγειρικό αλάτι έτσι ώστε να σχηματισθεί πυκνό διάλυμα. Από την έξοδο τροφοδοτικού παίρνουμε τάση 6-10 V συνεχούς ρεύματος ή συνδέουμε με δυο μπαταρίες των 4,5V.

Διαβάστε όλο το πείραμα.