Σχολική Χημεία: Προ(σ)καλώντας το συναίσθημα

 

Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η συναισθηματική διάσταση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών «αν και αφορά σπουδαίο στοιχείo της προσωπικότητας και παίζει πρωταρχικό ρόλο στη μάθηση , εν τούτοις αγνοήθηκε η καλλιέργειά της στο παραδοσιακό Σχολείο για πολλούς λόγους». Ειδικά η Χημεία αποτελεί επιστήμη που κατεξοχήν «κλείνει μάτι» στις αισθήσεις. Η εισήγηση διερευνά τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο Δάσκαλος της Χημείας θα μπορέσει να βάλει το συναίσθημα στην διδασκαλία του και τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχει την μέγιστη δυνατή αξιοποίησή του.

 

 

Τζιανουδάκης Λεωνίδας  

 

Υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών ( ΕΚΦΕ)  Ρεθύμνου

4ο Γυμνάσιο - Μισίρια , Τ.Κ 74100, Ρέθυμνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@ekfe.reth.sch.gr