ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ


Παρασκευή ακετυλενίου

Σκοπός: Να παρασκευαστεί ακετυλένιο και να δειχτούν οι ιδιότητές του.

Διαδικασία

    Σε δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούμε 2-3 μικρά τεμάχια ανθρακασβεστίου (CaC2).
    Ρίχνουμε λίγο νερό οπότε αρχίζει και παράγεται ακετυλένιο.

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Η ζάχαρη γίνεται κάρβουνο

Σκοπός: Να δοθεί ένα απλό παράδειγμα χημικού φαινομένου.

Διαδικασία

Σε χονδρό δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μια κουταλιά ζάχαρη.
Προσθέτουμε με μεγάλη προσοχή πυκνό θειικό οξύ. Αν πέσει στα χέρια οξύ ξεπλένουμε αμέσως με νερό.

Διαβάστε όλο το πείραμα.