Διδάσκοντας από απόσταση.

Η πραγματικότητα των κλειστών σχολικών χώρων και της τηλε-εκπαίδευσης έφερε στο προσκήνιο με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος την σχολική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι πλατφόρμες eclass και eme δεν είναι καινούργιες στο σχολικό δίκτυο, ποτέ όμως μέχρι σήμερα δεν έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη σχολική καθημερινότητα. Μέσα στην δίνη των νέων απαιτήσεων οι συνάδελφοι χρειάζονται στήριξη για την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις. Το ΕΚΦΕ του Ρεθύμνου συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αυτή μέσα από την διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων (συνεργαζόμενο και με το ΕΚΦΕ Χανίων) και συμμετέχοντας στις επιμορφώσεις που διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ της Κρήτης. Εδώ θα βρείτε αναρτήσεις που περιέχουν υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις συναντήσεις αυτές καθώς και χρήσιμες συνδέσεις. Πατήστε τον τίτλο του κάθε άρθρου για περισσότερες πληροφορίες.

  • Πρόσκληση σε συνεργασίαΠρόσκληση σε συνεργασία
    Η συνεχιζόμενη τηλε-εκπαίδευση πέραν όλων των υπόλοιπων δυσκολιών, απαιτεί και την δημιουργία νέου διδακτικού υλικού (ή την μετατροπή υπάρχοντος ) το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που έχουν οι πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά και σε μικρό χρονικό διάστημα, αν υπάρξει συνεργασία από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μοιράζονται το υλικό τους. Με τη σκέψη αυτή ο συνάδελφος Φυσικός Ν. Καλογεράκης δημιούργησε ένα εικονικό μάθημα στην πλατφόρμα eclass μέσα από το οποίο οι συνάδελφοι ΠΕ04 μπορούν να διαμοιράζονται εκπαιδευτικό υλικό. Το μάθημα βρίσκεται στη διεύθυνση: https://eclass03.sch.gr/courses/4150045123/ Δυστυχώς, καθώς το eclass ...
  • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού, για ασύγχρονη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίαςΔημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού, για ασύγχρονη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας
    Το υλικό που περιέχεται εδώ δημιουργήθηκε από τον υπεύθυνο ΕΚΦΕ Χανίων, Νίκο Αναστασάκη για τις ανάγκες του κύκλου επιμορφώσεων που οργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Κρήτης τον Νοέμβριο του 2020. Παρόλο που η σημασία των περισσότερων είναι στραμμένη στο σύγχρονο περιβάλλον της webex , υπήρχε πάντα ένα σημαντικό τμήμα της διδασκαλίας που λειτουργούσε ασύγχρονα, μόνο που ονομάζονταν έτσι. Αυτό δεν είναι άλλο από την παραδοσιακή “εργασία για το σπίτι”. Τα περιβάλλοντα όπως το eclass και το e-me μπορούν να υποστηρίξουν την ασύγχρονη διδασκαλία τόσο σε συνθήκες κλειστού όσο και ανοιχτού σχολείου. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε και δομούμε ...