Επίσκεψη σχολείων στο ΕΚΦΕ (κλειστή)

Η επίσκεψη σχολείων στο ΕΚΦΕ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστεί γιατί δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τις υγειονομικές συνθήκες που απαιτούνται για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά για να συζητήσουμε για άλλους τρόπους συνεργασίας