Μετρήσεις και σφάλματα

Μια παρουσίαση σχετικά με την ακρίβεια της μέτρησης, τα σφάλματα και την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων.