Ηλεκτρόλυση διαλύματος KJ

Σκοπός: Να δειχθεί μία ακόμη εντυπωσιακή και απλή ηλεκτρόλυση άλατος.

 Διαδικασία:

  • Σε υοειδή δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούμε διάλυμα ιωδιούχου καλίου (KJ).
  • Στα δύο άκρα του σωλήνα εισάγουμε ηλεκτρόδια που συνδέουμε με τα άκρα πηγής 4,5-12 V.
  • Κλείνουμε το κύκλωμα και παρατηρούμε τις μεταβολές που πραγματοποιούνται με τη διαβίβαση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εξήγηση-Θεωρητικά Στοιχεία

Στο πείραμα γίνεται ηλεκτρολυτική διάσπαση του ιωδιούχου καλίου (KJ) σε Κ και J2. Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται είναι οι εξής: 
Ηλεκτρολυτική διάσταση: ΚJ ? K+ + J

(στην άνοδο): 2 J   ?  J2   +  2e- 
(στην κάθοδο): 2K+ + 2e- ? 2K

Συμπέρασμα:

Τα διαλύματα των αλάτων ηλεκτρολύονται και διασπώνται στα συστατικά τους στοιχεία.

Διδακτική αξιοποίηση:   Δ, Γ, Λ , (Οξειδοαναγωγή, ηλεκτρολύτες, άλατα) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *