Λευκό + Λευκό = Κίτρινο

Σκοπός: Να δοθεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα χημικού φαινομένου διπλής αντικατάστασης.

 Διαδικασία:

  • Σε δοκιμαστικό σωλήνα  τοποθετούμε μικρή ποσότητα νιτρικού μολύβδου  Pb(NO3)2.
  • Στη συνέχεια τοποθετούμε στον ίδιο σωλήνα ποσότητα ιωδιούχου καλίου (KJ) πάνω από τον νιτρικό μόλυβδο.
  • Πωματίζουμε το σωλήνα και αναταράσσουμε έντονα. Θα δούμε με έκπληξη το λευκό του σωλήνα με την ανατάραξη να γίνεται κίτρινο.

Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία 

Αυτό οφείλεται στο σχηματισμό του κίτρινου ιωδιούχου μολύβδου σύμφωνα με την αντίδραση:

Pb(NO3)2   +   2KI  ?  PbI2  (κίτρινο) +  2KNO3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «Μαγική παραλλαγή» του πειράματος είναι η εξής: Σε φιάλη αναψυκτικού τοποθετούμε διάλυμα νιτρικού μολύβδου (το νερό οπωσδήποτε να είναι απιοντισμένο). Στο εσωτερικό του πώματος  της φιάλης έχουμε κολλήσει δίχως να μας δουν οι μαθητές 2-3 κρυστάλλους ιωδιούχου καλίου. Βιδώνουμε  το πώμα και καλούμε ένα μαθητή να κουνήσει τη φιάλη πάνω κάτω ισχυρά. Θα σχηματισθεί εντυπωσιακό κίτρινο ίζημα από ιωδιούχο μόλυβδο.

Συμπέρασμα: 

Στα χημικά φαινόμενα αλλάζει ριζικά η σύσταση των σωμάτων που μετέχουν και παράγονται νέα σώματα.

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, Λ (Χημικά φαινόμενα, άλατα)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *