Αντίδραση Briggs Rauscher

H αντίδραση Briggs – Rausher είναι μια ταλαντούμενη χημική αντίδραση, που αποτελείται από αρκετά επι μέρους στάδια. Tο αρχικό άχρωμο διάλυμα αλλάζει αργά σε ανοιχτό πορτοκαλί και στη συνέχεια ξαφνικά σε ένα πολύ σκούρο μπλέ. H ταλάντωση αυτή, η οποία είναι χρονική και χωρική, έχει μια σταθερή περίοδο αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν στάδια ανάδρασης στο χημικό σύστημα, κάτι που αποτελεί και κοινό χαρακτηριστικό στους ζωντανούς οργανισμούς . Οι αντιδράσεις αυτές αποδεικνύουν την ικανότητα αυτοοργάνωσης της ανόργανης ύλης. 

Επειδή οι αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγικές η περίοδος της αντίδρασης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από την ύπαρξη αντιοξειδωτικών ουσιών, για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται και στον προσδιορισμό αντιοξειδωτικών στα τρόφιμα. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *