Αερόβια αναπνοή

Κατ΄ αυτήν χρησιμοποιείται απ΄ τους οργανισμούς οξυγόνο και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ενέργεια. Γίνεται από φυτά, ζώα αλλά και από πολλούς μικροοργανισμούς.

Σκοπός: Να δείξουμε την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα κατά την αερόβια αναπνοή. 

Πείραμα 1.  Αναπνοή των ζώων.

Υλικά – Συσκευές: Ποτήρι ζέσεως, ασβεστόνερο, καλαμάκι.

 Εκτέλεση

Με το καλαμάκι φυσάμε αργά αλλά συνεχώς μέσα στο ασβεστόνερο. Έπειτα από λίγο παρατηρούμε ότι το ασβεστόνερο που αρχικά ήταν διαυγές, θολώνει. Απόδειξη ότι κατά την αναπνοή μας παράγεται διοξείδιο του άνθρακα το οποίο αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου που βρίσκεται στο ασβεστόνερο και δίδει ανθρακικό ασβέστιο το οποίο είναι αδιάλυτο στο νερό. Αυτό προκαλεί και το θόλωμα.

Πείραμα 2. Αναπνοή των φυτών.

Υλικά – Συσκευές: Αδιαφανές κουτί π.χ. μεγάλο χάρτινο κουτί απ΄ αυτά που περιέχουν παστεριωμένο γάλα.

Ποτήρια ζέσεως, καθαρό ασβεστόνερο, μερικοί βλαστοί τηλέγραφου ή άλλου φυτού ή νεαρό φυτό φασολιάς.

Εκτέλεση

Μέσα στο κουτί τοποθετούμε δυο ποτήρια. Στο ένα βάζουμε το καθαρό ασβεστόνερο και στο άλλο μερικούς βλαστούς τηλέγραφου ή άλλου φυτού. Κλείνουμε καλά το κουτί και το τοποθετούμε σε σκοτεινό μέρος για ν΄ αποκλείσουμε τη φωτοσύνθεση. Έπειτα από 1-2 ώρες παρατηρούμε το σχηματισμό λεπτής κρούστας πάνω στο ασβεστόνερο. Είναι κρούστα ανθρακικού ασβεστίου. Αυτό αποδεικνύει ότι και τα φυτά απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα κατά την αναπνοή τους το οποίο στο συγκεκριμένο πείραμα δε δεσμεύεται από το φυτό αφού λόγω της έλλειψης φωτός δε μπορεί να φωτοσυνθέσει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *